Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức
Tin tức
0916 940 019
028 6686 2333
Menu
Tin tức Pháp Luật
Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh buôn bán phân bón

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh buôn bán phân bón

Điều kện cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: Thứ nhất, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh. Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm...
Xem thêm
Thủ tục xin Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác

Thủ tục xin Giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác

Phân bón hữu cơ và một số phân bón khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Doanh nghiệp phải được sự cho phép của cơ quan này khi tiến hành việc sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác, cụ thể như sau:Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ cấp Giấy phép sản xuất phân bón hữu...
Xem thêm
Quy định về điều kiện sản xuất phân bón hữu cơ

Quy định về điều kiện sản xuất phân bón hữu cơ

Phân bón hữu cơ là phân chứa những chất dinh dưỡng ở dạng hợp chất hữu cơ như: Phân chuồng, phân xanh, phân than bùn, phụ phế phẩm nông nghiệp, phân rác,..Hiện nay, phan bón hữu cơ đang được sản xuất phục vụ cho nhu cầu nông nghiệp và việc sản xuất phân bón hữu cơ phải có những điều kiện nhất định. Điều...
Xem thêm
Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường

Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại; Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn...
Xem thêm
Điều kiện kinh doanh phân bón

Điều kiện kinh doanh phân bón

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý thành viên toàn văn quy định mới (sau khi được cắt bỏ một số điều kiện) của Điều kiện kinh doanh phân bón.
Xem thêm
Go Top