Công ty TNHH Nông Nghiệp Thái Bình Dương

Nông Nghiệp Thái Bình Dương

Phân bón Thái Bình Dương

Thái Bình Dương

0916 940 019
028 6686 2333
Menu
Quy định về điều kiện sản xuất phân bón hữu cơ

Điều kiện đối với sản xuất phân bón (phân bón hữu cơ) được quy định cụ thể tại Điều 8 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP Về quản lý phân bón.

Phân bón hữu cơ là phân chứa những chất dinh dưỡng ở dạng hợp chất hữu cơ như: Phân chuồng, phân xanh, phân than bùn, phụ phế phẩm nông nghiệp, phân rác,..Hiện nay, phan bón hữu cơ đang được sản xuất phục vụ cho nhu cầu nông nghiệp và việc sản xuất phân bón hữu cơ phải có những điều kiện nhất định. Điều kiện đối với sản xuất phân bón (phân bón hữu cơ) được quy định cụ thể tại Điều 8 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP  ngày 27 tháng 11 năm 2013 về quản lý phân bón .

1. Cơ sở pháp lý.

Điều 8 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 về quản lý phân bón.

2. Định nghĩa phân bón hữu cơ.

Phân bón là sản phẩm có chức năng cung  cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng hoặc có tác dụng cải tạo đất.

Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 về giải thích từ ngữ thì:“ Phân bón hữu cơ là loại phân bón được sản xuất từ nguồn nguyên liệu hữu cơ, có các chỉ tiêu chất lượng đạt quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”.

3. Điều kiện đối với sản xuất phân bón (phân bón hữu cơ).

Điều kiện đối với sản xuất phân bón (phân bón hữu cơ):

Tổ chức, cá nhân phải có Giấy phép sản xuất phân bón, cụ thể:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề về sản xuất phân bón do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất – kỹ thuật, gồm:

+ Địa điểm, diện tích, nhà xưởng, kho chứa phù hợp với công suất sản xuất phân bón;

+ Máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ phù hợp với công suất và chủng loại phân bón sản xuất;

+ Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng; có tiêu chuẩn áp dụng cho nguyên liệu đầu vào đảm bảo các điều kiện về quản lý chất lượng sản phẩm phân bón;

+ Có phòng thử nghiệm, phân tích hoặc có thỏa thuận với tổ chức thử nghiệm, phân tích được chỉ định hoặc công nhận và đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, phân tích theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để quản lý chất lượng sản phẩm;

+ Có hệ thống xử lý chất thải bảo đảm xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

+ Có đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

c) Yêu cầu về nhân lực:

+ Đội ngũ quản lý, kỹ thuật, điều hành sản xuất phân bón có trình độ chuyên môn về hóa, lý hoặc sinh học, trong đó Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật của cơ sở sản xuất phân bón phải có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên;

+ Người lao động trực tiếp sản xuất phân bón phải được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về phân bón.

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top